Kdo je kdo

 

VEDENÍ

Marcela Lorencová        ředitelka Studia Oáza, předsedkyně a člen rady Studia Oáza

Jana Vítková                    místopředsedkyně a člen rady Studia Oáza

Marie Šimková                administrativní pracovnice

Ester Koníčková              ekonomický a organizační poradce

Olga Kurzová                   zakladatelka a čestná ředitelka Studia Oáza, člen rady Studia Oáza

 

 

LEKTOŘI

Helena Bartlová

balet

Vystudovala Pedagogiku tance na taneční katedře HAMU a dále absolvovala výcvikový sebezkušenostní a teoretický program Taneční terapie pod vedení zakladatelky taneční terapie v USA Miriam R. Berger, metodu One Brain, taneční integrovaný workshop s britskou taneční skupinou CandoCo, metodu Etikoterapie a Kineziologie. Působí jako lektorka metody Pilates, pedagožka a choreografka (DAMU a Bohnická divadelní společnost), terapeutka Psychobaletu a od roku 2003 je též tiskovou mluvčí baletu Národního divadla v Praze. Ve Studiu Oáza jako lektorka působí již od roku 1994.
Tereza Hradilová

hudebně-pohybové oddělení a výtvarný kroužek

Od roku 2013 studovala Pedagogiku na Filozofické fakultě UK, hned v prvním semestru studia se dostala do Oázy v rámci povinné praxe a od té doby tu zůstala. Nejprve dva roky jako asistentka na hudebně pohybovém kroužku a od září 2015 tento a výtvarný kroužek vede spolu s Marcelou Lorencovou. V Oáze rovněž vypomáhá s organizací akcí a vším, co je třeba. V roce 2019 dostudovala magisterské studium na FF a dokončuje obor Speciální pedagogika na PedF UK.
Zbigniew Janusz

flétna, korepetice v hudebním oddělení

Vystudoval Konzervatoř Jana Deyla v oborech klarinet a klavír. Na stejné škole dnes působí jako pedagog klavíru a zároveň vede hodiny muzikoterapie na Speciální základní škole Jaroslava Ježka. Je uměleckým vedoucím souboru zaměřeného na starou hudbu Musica pro Sancta Cecilia. Se Studiem Oáza spolupracuje od roku 1992 jako lektor a zároveň se členy souboru Musica pro Sancta Cecilia hraje na vánočních zábavných odpoledních, na vernisážích, na vystoupeních a dalších akcích pořádaných Oázou.
Šárka Johanisová

angličtina

Je absolventkou Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze. Ve Studiu Oáza učí angličtinu od roku 2017.
Olga Krejčová

keramika 

Po dokončení gymnázia a večerní fotografické školy pracovala jako novinová grafička a fotografka. Po výpovědi z redakce emigrovala a ve Švýcarsku opět mohla pracovat jako typografka a grafička. Tam se také začala věnovat keramice. Po revoluci pravidelně navštěvovala keramické kurzy v Bechyni. V roce 2012 absolvovala dvouleté večerní studium v oboru Gestaltungspädagogik (Pedagogika výtvarné výchovy). Po návratu do Prahy hledala nějakou činnost, která má smysl a našla ji ve Studiu Oáza, kde pracuje od podzimu 2017.
Jarmila Kosinová

sólový zpěv

Vystudovala obor operní zpěv na Konzervatoři v Pardubicích a na HAMU v Praze pod vedením doc. Libuše Márové. V roce 2008-2009 vystupovala na turné po Japonsku s Komorní operou Praha a od roku 2011 hostuje ve Státní opeře Praha. Pravidelně vystupuje se svou sestrou – varhanicí a klavíristkou Danielou Valtovou Kosinovou na českých i zahraničních pódiích. Během studií na HAMU v Praze se začala věnovat také pedagogické činnosti, od roku 2010 je lektorkou Hudební akademie Praha. Ve Studiu Oáza působí od roku 2005.
Kateřina Košťálová

klavír

Vystudovala obor klavír na HAMU v Praze pod vedením doc. F. Malého. Během svých studií se zúčastnila mnoha klavírních kurzů v České republice i v zahraničí, kde spolupracovala s řadou vynikajících pedagogů (P. Jasmin, A. Kouyoumdian, H. Reid, D. Owen Norris). V současné době se věnuje zejména komorní hře. Pracovala jako korepetitorka na Gymnáziu Jana Nerudy (hudební gymnázium) v Praze. Současně se věnuje hudebnímu managementu, jehož studium v současné době dokončuje na VŠE v Praze. Organizuje celou řadu profesionálních hudebních akcí, stejně jako dobrovolnických projektů. Ve Studiu Oáza vyučuje od roku 2010.
Marie Machová

sólový zpěv

Studovala zpěv soukromě u prof. Daniely Šimůnkové, Jany Lewitové a Márii Novákové. V současné době si doplňuje vzdělání v oboru speciální pedagogika. Jako zpěvačka a cembalistka působí v souboru Musica pro Sancta Cecilia, se kterým uskutečnila celou řadu koncertů a natočila několik profesionálních CD.
Marcela Lorencová

hudebně pohybové oddělení, promluvy, výtvarný kroužek, přípravka na klavír

Vystudovala speciální pedagogiku – obor logopedie a psychopedie na Pedf UK. Dále je absolventkou třístupňového výukového kurzu strukturovaného učení pro osoby s poruchami autistického spektra. Pracovala v různých typech speciálních škol a zařízení pro děti, mládež i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Do činnosti Studia Oáza se zapojovala od roku 1994 jako dobrovolník. Od ledna 2011 ve Studiu Oáza lektoruje a je zároveň členkou organizačního týmu.
Lukáš Salák

fotografický kroužek

Je absolventem Pražské fotografické školy. V letech 2003-2010 pracoval u firmy Kodak express Axio. Fotograficky spolupracoval na knihách Mé dítě má autismus a Mé dítě má autismus, příběh pokračuje (Grada 2007 a 2008). V roce 2008 uspořádal i autorskou výstavu s názvem Lidé kolem nás. Do Studia Oáza dochází od roku 2005 jako dobrovolník – asistent hudebně pohybové skupiny a v roce 2008 se stal lektorem fotografického kroužku.
Pavel Soper

dramatický kroužek

Vystudoval sociologii na FF UK v Praze. Od dětství hrál divadlo, studoval literárně – dramatický obor na LŠU, byl členem divadelního souboru Bílá síť, postupně spoluorganizoval divadelní workshopy a divadelní poutě. Později vedl dramatický odbor na Základní umělecké škole v Brandýse nad Labem. V rámci studia sociologie se začal zajímat o svět mentálního postižení a roli divadla na osobnostní a sociální rozvoj lidí s mentálním postižením. V té době také začal pracovat jako lektor dramatického oboru ve Studiu Oáza, který v současné době vede spolu s Kateřinou Tichou.
Martin Svatek

počítače

Od roku 2018 vede počítačový kroužek.
Barbora Středová

němčina

Vystudovala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na FTVS UK v Praze, též složila státní závěrečná zkoušku z německého jazyka. Mimo to absolvovala studijní pobyt ve Švýcarsku. Pracovala jako vychovatelka ústavu sociální péče Vilová i v jiných vzdělávacích zařízeních. Do činnosti Studia Oáza se zapojovala od samého jejího vzniku jako dobrovolník. Od roku 2002 působí i jako lektorka němčiny, kterou vede se svojí maminkou, spoluzakladatelkou Oázy, Martinou Středovou.
Kateřina Tichá

dramatický kroužek

Absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v oboru český jazyk – ruský jazyk a na katedře Alternativního a loutkového divadla pražské DAMU obor herectví. Hraje v divadle Minor a na bicí v punkové kapele Láska, vole! Zpívá v hudební formaci Orchestr posledního dne. V Oáze vede spolu s Pavlem Soperem dramatický kroužek od roku 2oo5.
Jan Židlický

promluvy

Je absolventem Husovy teologické fakulty UK v Praze. Působí jako farář Československé církve husitské v kostele Sv. Jana Křtitele Na Prádle, který sousedí přímo s budovou Studia Oáza. Jako farář spolupracuje především v kroužku „Promluvy“, které vedl od roku 2002 nejprve spolu s dlouholetou ředitelkou Studia Oáza Olgou Kurzovou, od roku 2011 s Marcelou Lorencovou.
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *