Kdo jsme?

Studio Oáza je nezisková organizace, která nabízí kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s mentálním postižením. Poskytuje kvalitní náplň volného času a umožňuje těmto lidem rozvinout své schopnosti, najít smysl své práce a integrovat se do společnosti.

Studio Oáza založila v r. 1992 a dlouhá léta vedla Olga Kurzová. Studio Oáza v průběhu let otevřelo 17 zájmových kroužků v oborech hudba, divadlo, výtvarné umění, ale také IT a fotografie. Všechny kurzy vedou profesionální lektoři a speciální pedagogové.

Kromě pravidelných zájmových aktivit pořádá Studio Oáza celou řadu dalších akcí, kterých se účastní i čestní hosté, přátelé Studia Oáza, jako například Vlastimil Harapes, Lucie Bílá, Zdena Hadrbolcová, Marta Vančurová, Světlana Nálepková, Bára Hrzánová, Pavel Jurkovič, soubor Musica pro Sancta Cecilia a další.

Aktivity Studia Oáza pravidelně navštěvuje 70 osob s mentálním postižením a přibližně 20 dobrovolníků, převážně studentů středních a vysokých škol, kteří pracují jako asistenti. Výuka probíhá každé odpoledne od pondělí do pátku. Jednotlivá oddělení Studia Oáza prezentují výsledky své práce na veřejných vystoupeních, výstavách a festivalech (Divadlo ABC, Divadlo Na Prádle, Laterna Magika, filmový festival Mental Power…)

Svým zaměřením, snahou o kvalitu a profesionální vedení výuky je Studio Oáza jedinečným projektem v České republice.

Ukázky z našich představení

Ukázka z filmu „Never more“
natočeno v roce 2009 pro festival Mental Power (festival filmů umělců s mentálním postižením), režie Robert Tschorn, námět, scénář a nácvik Kateřina Tichá a Pavel Soper

Ukázky z baletního představení „Jarní tóny“
„Probouzení duší“ – námět – Olga Kurzová, choreografie a nácvik – Helena Bartlová, tančí posluchači baletního oddělení

„Dotek anděla“, věnováno Martinovi Pokornému – námět – Olga Kurzová, choreografie, režie a nácvik – Helena Bartlová, tančí posluchaěi baletního oddělení

Ukázka z CD „Když spolu rozmlouvají andělé“
natočeno v květnu 2007 ve Zvukovém studiu HAMU, hudební režie Ondřej Urban, zvuková režie Ladislav Greiner

Beethoven – Měsíční sonáta
(klavír – Vladimír Albrecht pod vedením Daniely Valtové Kosinové)
Každý jednou velkou lásku potká
(zpěv – Klára Königová pod vedením Marie Machové, klavír – Zbygniev Janusz, kytara – Martin Vítek, flétna – Petr Mach, kontrabas Václav Lorenc)
Když spolu rozmlouvají andělé
(zpěv – Klára Königová pod vedením Jaroslavy Daško Zemanové, zpěv, text a hudba – Jaroslava Daško Zemanová)